ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ปี ๒๕๕๘ Please Login.

Type Username and Password
 ชื่อผู้ใช้

 รหัสผ่าน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ.
511 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000.
โทร.0-4249-2121